Vad gör Glacell?

Glacell erbjuder en mängd tjänster och produkter på energiområdet för en bättre värld. Vi levererar energioptimerade lösningar för fastighet, infrastruktur, bygg och industri och ger varje kund möjlighet till en individuell lösning med relevanta delar som bildar en effektiv helhet. Därför har vi inte en universell process utan låter kundens behov styra vårt arbete. Här kan du läsa mer om de olika delar som finns till hands via vårt breda utbud.

Glacell Connect är en del av vårt erbjudande. Vår egen dataplattform som samlar in data från all installerad utrustning. Den bearbetar alla uppgifter och presenterar i realtid allt du vill och behöver veta. Glacell Connect hanterar även tjänsten för betallösningar, exempelvis för de laddstationer som installeras vid din fastighet.

Rådgivning
Vi ger dig råd och förslag på hur just din optimala energilösning kan se ut. Verksamhetens behov får styra och vi skapar sedan möjligheter för innovativa, hållbara och effektiva lösningar.

Installation
Vi installerar din energismarta lösning och är med hela vägen från planering till uppföljning. Vi kan också installera enbart specifik produkt eller komponent. Allt utifrån behov och önskemål.

Uppkoppling
Vi ser till att system och lösningar fungerar tillsammans på bästa sätt genom smart uppkoppling för början till mål. Vi ser till att din verksamhet minimerar driftstopp orsakade av osäkra uppkopplingar.

Insamling
Genom att samla in data i realtid får vi en tydlig bild av vilka parametrar som ska styra då det kommer till uppdatering och installation av nya lösningar. Det ger också dig full överblick och kontroll.

Databearbetning
Vi bearbetar och automatiserar er data vilket skapar möjlighet till flexibilitet och effektivitet. Det gör den användbar i exempelvis ert hållbarhetsarbete och kan fungera som olika typer av underlag.

Analys
Vi hjälper dig gärna att analysera energibehov, data, information och andra viktiga värden för en optimerad energianvändning. Vi kan också ge dig råd i hur du enkelt använder din analys på bästa sätt.

Presentation
Behöver du en tydlig presentation av din energisituation? Vi hjälper dig gärna. Vi skapar en överskådlig presentation som kan användas vid exempelvis olika typer av framläggande av information.

Visualisering
För att få full koll på den mest effektiva lösningen genomför vi en visualisering där vi kontrollerar individuella värden och parametrar. Vi fungerar som en helhetspartner och tar hänsyn till er verklighet.

Informationshantering
Att hantera inkommande energiinformation är en omfattande uppgift som Glacell gärna underlättar. Att veta var, när och hur blir enklare när vår plattform ger en oöverträffad överskådlighet.

Energikartläggning
Våra energirådgivare är experter på energikartläggning och ser till att du har full koll på hur din energianvändning ser ut här och nu. Kartläggningen kan också ligga till grund för kommande lösningar.

Rapport
Våra rapporter beskriver tidigare, nuvarande och kommande energisituation för din verksamhet. Vår plattform gör detta till en automatiserad process där du själv väljer vilka rapporter du vill se eller skriva ut.

Uppföljning
Vi följer alltid upp vår process tillsammans för att se hur väl den stämmer överens med behov, önskemål och uppdatering. Vi kan alltid ge förslag på förbättringar och kommande möjligheter.

Dokumentation
För många verksamheter är dokumentation och kartläggning extra viktigt. Glacell har möjlighet att erbjuda olika typer av dokumentation beroende på behov och hjälper gärna till.

Kostnadskontroll
Med vår plattform och våra system ges du möjlighet till detaljerad kostnadskontroll och automatisering av din energikostnad. Du kan exempelvis schemalägga olika aktiviteter utifrån när energitaxan är låg.

CO2-utsläppskontroll
2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll enligt Sveriges klimatmål. Det innebär att alla verksamheter behöver få kontroll på sina utsläpp för att kunna arbeta aktivt mot detta mål. Vi hjälper dig.

”Peak shaving”
Med så kallad peak shaving får du automatisk kontroll och reglering av energilager för att optimera fastighetens energiresurs. Glacell gör det möjligt att styra din verksamhets energianvändning.

Undermätning
Med rätt lösning och vår plattform får din verksamhet uppkoppling av sensorer och givare för aktiv styrning och rapportering. Framtidens hållbara sätt att få kontroll på sin energianvändning.

Solceller
Glacell har lång erfarenhet och kunskap kring solceller och är i dag marknadsledande på området. Från små detaljer till större helhetslösningar.
Vi levererar och installerar den senaste tekniken för din solcellsanläggning.

Laddlösningar
Idag finns många olika typer av laddmöjligheter för elbilar. Vi har flera olika lösningar beroende på behov och möjligheter. Vi ger dig också möjlighet till automatisering och kostnadskontroll.

Kontakta oss