Energitjänster

En smart helhetslösning för dina fastigheter. Hållbarhet, kostnadseffektivitet och automtiska flöden.

Tjänster
• Energikartläggning
• Rådgivning
• Utredning av inomhusklimat
• Energideklaration
• Energiuppföljning
• Energi- och driftoptimering
• Injustering av värme, kyla och ventilation
• Systemlösningar
• Klimatdeklarationer

”Våra tjänster i sig är inte unika.
Det som är speciellt med vårt erbjudande är helheten.”

Jesper Mårtensson
VD, Glacell


Genom att analysera fastigheten kan en byggnads energiförbrukning sänkas avsevärt genom att optimera driftlägen och se till att allt är rätt inställt. Till exempel ger en injustering av ett vätskeburet värmesystem ett jämnare inomhusklimat och ofta även en energibesparing på 10-20%.

Resultat
• Säkerställer att alla system fungerar optimalt
• Minskad klimatpåverkan
• Förbättrat inomhusklimat
• Lägre energianvändning
• Säkrare drift

Spillepengen i Malmö

Simanläggningar är stora energislukare och Hylliebadet har tio bassänger som ska värmas upp. Redan på planeringsstadiet satte Malmö kommun målet att skapa Sveriges mest energisnåla bad och solceller på taket är perfekta som en av flera hållbara energikällor.

Läs mer
Spillepengen i Malmö

Kontakta oss