Om Glacell

Glacell är så mycket mer än solenergi och elinstallationer – en aktiv partner som finns där under hela processen. Genom rådgivning, analys, leverans och installation optimerar vi framtidens smarta energisystem och gör skillnad för dig i vardagen. Och för världen i framtiden.

Vi ger dig en helhet för smarta energilösningar som bidrar till att din fastighet blir energieffektiv, attraktiv och framtidssäker. Du får ett tryggt samarbete hela vägen, från energikartläggning och rådgivning via projektering och byggnation till garanti och uppföljning. Vi finns alltid där, för att uppdatera, vidareutveckla och förbättra för dig, din fastighet och dina hyresgäster.

Skräddarsydda lösningar anpassade för olika verksamheter och behov

Bostadsrättsförening
Från behov till affärsmodell och beslutsunderlag. Med Glacells laddlösning erbjuder vi en skräddarsydd laddlösning anpassad efter bostadsrättsföreningens behov.

Fastigheter och kontor
Anpassade efter verksamhetens behov och laddmönster hjälper vi er att ta fram en skalbar och optimerad lösning. Förutom enbart fast hyrda laddplatser kan ni även erbjuda era gäster möjlighet att ladda under tiden dom besöker er.

Publik laddning
Har ni ett behov av att erbjuda allmänheten att ladda sin bil? Glacells lösning gör det möjligt, ni bestämmer priset och får laddintäkterna, vi hjälper er med hela etableringen och administrationen.

Varför ska jag välja Glacell?

Tillsammans med dig ser vi till att uppnå dina mål och funktioner samtidigt som vi hjälps åt att skapa en mer hållbar värld.

Vill du veta mer?
Varför ska jag välja Glacell?

Kontakta oss